Hőszigetelés

Az U-érték előtt valamennyi fal egyenlő.

Hőszigetelés az új- és régi épületeken.

A homlokzatszigetelések gyártása során az épület energiatakarékosságára összpontosított működés-javítás az elsődleges cél. Azonban az új- és régi épületek esetén ugyanaz a cél nem jelenti ugyanazt az utat.

Egyrészről a megrendelő a meghatározott időkereten belül megtakarított energiaköltségekről és a befektetéseinek refinanszírozásával kalkulál. Másrészről az esetlegesen igénybe vett támogatási eszközök biztosítása egy meghatározott szigetelési szint elérését feltételezi. De ez azt is jelenti: az épületszerkezeti-fizikai szempontok az új építésre és a modernizálásra egyenlő mértékben vonatkoznak. Az új építés során a külső falak anyagai és szerkezetük adott – és ezzel együtt az alapok szilárdsága és egyenletessége is az elérhető hőszigetelési értékekkel együtt. A felújítások esetén (a régi hőszigetelő rendszerekre vonatkozóan is) valamennyi alapértéket a hőszigetelő rendszerfelépítés részére először pontosan meg kell határozni. Emellett figyelembe kell venni a tervezet szerkezetek hatásait az egyes épületrészek tűzvédelemére és hangvédelmére valamint a szomszédokra vonatkozóan. Ezáltal szükséges lehet az anyagok cseréje a szigetelési szakaszon vagy a rétegkialakítás módosítása.

 

Mindenesetre azonban a nem azonos szerkezeti kiindulási helyzet esetében is összességében törekedni kell az azonos értékű szigetelési minőség kialakítására. Ugyanez vonatkozik a nyílászárók éleinek bekötésére is. Különös figyelmet kell szentelni a lábazati csatlakozásoknál és a szigetelésnek a pinceszintbe történő továbbvezetésére. És nem utolsósorban a legfontosabb: az épület összképe a vakolat- és színezés kialakításával. A külső kialakítás előtt a profik először a kerületi feltételeket ellenőrzik: milyen az épület fekvése és elrendezése és mely természetes, de egyben szociális környezeti szempontokat kell figyelembe venni?

Épületeink évtizedekig részei lesznek az utcaképnek, és a gondosan megtervezett homlokzat kevés karbantartást igényel.

Általános információk

A homlokzati munkák közül az egyik legigényesebb szakipari munkafolyamat a hőszigetelő rendszer alkalmazása. Ez különösen igaz a a kritikus részletmegoldások, mint például elválasztó fugák, nyílásáthidalások, ablak- és ajtókávák, tető és lábazat-bekötések, könyöklők stb. kivitelezésére. Ezért fontos, hogy ugyanazon gyártó egymáshoz illeszthető termékeit használjuk!

A hőszigetelő munka előkészítése

A hőszigetelő rendszerek tervezésénél és kiírásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 • A beépítendő hőszigetelő rendszer legyen hőhídmentes. Feleljen meg az alapvető páradiffúziós követelményeknek. Épületfizikai szempontok szerint legyen átgondolt.
 • A tűzvédelmi besorolást az építési szabályzatból meg kell határozni!
 • A részlettervi megoldások biztosítsák a hőszigetelő rendszer kifogástalan működésének szakmai feltételeit: felületfolytonosság, megfelelő zártság, ellenállás; mechanikai-, meteorológiai, biológiai igénybevételeknek
 • A rögzítő elemek hőhídmentesek legyenek.
 • Az alapfelület feleljen meg az MSZ EN 18202 sz. „Mérettűrések a magasépítésben” szabvány követelményeinek.
 • Az alapban ne legyen jelen nedvesség, és minden szempontból adjon megfelelő alapot a rendszernek!
 • Az építkezés időbeliségét is meg kell tervezni. A kötési időben a környezet és az alap hőmérséklete ne legyen 5 fok alatt. Ugyanolyan káros a 25 fok feletti hőmérséklet és a közvetlen napsugárzás. Ebben az esetben a felületet le kell árnyékolni (állványvédő háló használata). Csak hideg, tiszta vizet szabad felhasználni. Nyáron a tömlőben felforrósodott víz nem használható keverővízként. Ősszel és kora tavasszal temperált víz használata ajánlott.   

 

A hőszigetelési munka kezdése előtti feladatok:

 • Minden nem bevonandó felületet (üveg, fa, alumínium, ablakpárkány, járófelület) megfelelően le kell takarni a szennyeződések elkerülése végett!
 • Az alap nem tartalmazhat szemmel látható átnedvesedést (a belső vakolatokat és az aljzatot a hőszigetelés előtt legalább 3 héttel el kell készíteni, de jobb 4-5 héttel előtte)!
 • A vízszintes felületeket le kell fedni, hogy a felragasztott hőszigetelés mögé ne kerülhessen víz!
 • A csatlakozásokat, lezárásokat és átvezetéseket úgy kell megtervezni, hogy tiszta csomópontokat kapjunk, tömör, időtálló részleteket tudjunk kivitelezni!
 • Az alap ellenőrzését és beazonosítását végre kell hajtani. Régi építésnél a jelenlévő nedvesség és sóterhelés okát ki kell deríteni és meg kell szüntetni!
 • A ragasztóréteg maximális vastagsága, beépített állapotban max. 1,0 cm, ezért nagyobb egyenetlenség kiegyenlítése ne a ragasztóréteg vastagságának növelésével történjen, hanem például kiegyenlítő vakolással, vagy lapvastagság módosításával
 • Az épületgépészeti és elektromos vezetékéket előzetesen be kell szerelni!

 

Az alap előkészítése

Régi épületeknél ellenőrizni kell a vakolt vagy vakolatlan felületeket, hogy alkalmasak-e a hőszigetelő rendszer fogadására, és ehhez milyen intézkedéseket kell még tenni. Új építésnél a kivitelezőnek csak azt kell ellenőrizni, hogy a felületre az irányadó szabályok szerint ragasztható-e hőszigetelő lap.   

Az általános ellenőrzési metódus:

 • A felületet kézzel átdörzsöljük, így ellenőrizzük a porlást és a káros kivirágzásokat.
 • a rendszert hordozó felület legyen tiszta, száraz, egyenletesen nedvszívó, táskásodás-, mállás-, porlás mentes, kellően szilárd, megfelelően hordképes,
 • Egy hegyes szerszámmal megkarcoljuk a felületet így ellenőrizve a keménységet és a teherhordó képességet.
 • A felületet egy korongecsettel benedvesítjük, így ellenőrizve a felület szívóképességét
 • Hosszúléccel leellenőrizzük a felület egyenetlenségeit az EN 18202 szerint.
 • Szakításpróba a rendszerragasztóval és az ebbe ágyazott üvegszövet hálóval. Ezzel a felület teherbírását és a ragasztóhoz való viszonyát ellenőrizzük.
 • Az ellenőrzéseket a homlokzat különböző, véletlenszerűen megválasztott felületein végezzük el.

A hőszigetelő rendszer beépítése előtt az alapot minden esetben ellenőrizni kell, és hordképessé kell tenni! A megfelelő alapfelület előkészítés és alapozás nélkül a további rétegek stabilitása, időtállósága  és teherbírása nem biztosítható!

 

Aktuális

Második éve köszönti a SAKRET-Hungária Bt. vezetősége a jubiláló kollégákat, amely már-már hagyomány…
2021. szeptember. 23-24-én került megrendezésre a ÉPÜLETEINK ÉS MŰEMLÉKEINK konferencia, amelyen kiá…
Az Egri vár támfalának helyreállítási munkálatainál a SAKRET SM4PF S gyorskötésű, szálerősített lőtt…

Termékeinket folyamatos fejlesztés, minőségellenőrzés mellett, a felhasználói igényeket is szem előt

Üdvözöljük a profi burkolástechnika világában!

 

Vásároljon legalább 1 raklap FFK-Max Emelt minőségű